Pokyny Covid 19

Reštart súťaží po COVID-19

Vývoj situácie vo futsale Bratislava.

10.05.2020 16:08 článok

ako ďalej ?

čítať viac »

Rozhodnutie VV SF-BA