Nová sezóna, lepší systém a novinky.


22.07.2018 16:10 článok

Vážená futsalová verejnosť,

prinášame vám niekoľko noviniek týkajúcich sa administratívno - informačného systému a web stránky.

Redakčný portál

Úvodná stránka portálu obsahuje namiesto rotujúcich sa zápasov "flash news".

Bratislavský pohár

Doprogramovanie súťaže Bratislavský pohár (štart hráčov bez obmedzenia medzi družstvami jedného klubu). 

Upomienka o prestupe

Pripomienka o prestupe hráča materskému klubu (z ktorého odchádza), rozšírené o možnosť doplniť ponúkanú sumu (vrátane hodnoty 0) pre klub, ktorý žiada o prestup hráča. Takisto aj matersky klub má mať možnosť zadať požadovanú sumu, avšak na prestup tieto sumy nemajú dopad. Hráč musí prestup potvrdiť do 72 hodín, inak bude prestup automaticky zamietnutý.

Upomienka na hodnotenie rozhodcov

Možnosť nastavenia zapnúť / vypnúť si v informačnej  časti ako vedúci klubu pripomienku na to, že máte hodnotiť rozhodcov. Pripomienka príde na mail v pondelok o 7:30 ráno po súťažnom kole, ak ste rozhodcov ešte nehodnotili.

História prestupov

História hráča pri prestupe / zmene klubu bude na  karte hráča vidieť aj jeho predošlé pôsobenia s individuálnymi štatistikami. 

LIVE zápasy

Stránka so zápasom sa obnoví po akejkoľvek akcií, ktorú zapíše delegát prípadne rozhodca.

Na záver vám prajem veľa úspechov a zdravia do sezóny 2017/2018. 

 

Ivan Čuhár  - generálny sekretár