Covid a opatrenia.


22.09.2021 14:52 článok

od 3. kola t.j. od 24.09.2021 prechádza Slovenský Futsal Bratislava v zmysle covid automatu  a RS (schválený konferenciu SF-BA) do režimu OTP (Očkovaný, Testovaný, Prekonaný).   Pred vstupom do haly FTVŠ a Dom športu je potrebné sa preukázať identifikačným preukazom a negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo sa musí osoba preukázať potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19, alebo sa osoba musí preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, ktoré prekonala za ostatných 180 dní.
Podmienka sa nevzťahuje na deti do 12 rokov.

 
  1. Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
    a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
    b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
    c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
    d) osoba do 12 rokov veku.
Osoba ktorá sa odmietne preukázať v režime OTP nebude vpustená sa priestorov haly. V prípade problematického správania bude požiadaný o súčinnosť PZ SR.