Večer Futsalistov 2018


30.07.2018 10:54 článok

Prezident SF-BA, Výkonný výbor SF-BA  aj generálny sekretár ďakujú všetkým priaznivcom Futsalu za sezónu 2017/2018 a spoločne uzavreli 2.6.2018 na slávnostnom odovdávaní cien.

Účasť aj atmosféra bola vynikajúca, podarilo sa nám odovzdať všetky ocenenia.

Ďakujem.