Vývoj situácie vo futsale Bratislava.


10.05.2020 16:08 článok

Vývoj situácie v súťažiach organizovaných SF-BA.

 

Vážení vedúci klubov,

Výkonný výbor po poslednom rokovaní dospel k nasledovnému rozhodnutiu. Vzhľadom na postupné uvoľňovanie mimoriadnych opatrení vládou SR rozhodol, že súťaže budú pokračovať čo najskôr po povolení organizovať halové športy, avšak ak povolenie zo strany vlády SR nebude do 10.07.2020, súťaže budú ukončené.

 

Scenár 1 Ukončenie súťaží:

 • bude platiť, ak vláda SR neuvoľní halové športy do 10.07.2020, prípadne uvoľní a do 30.08.2020 znova obmedzí organizáciu halových športov. Prípadné ukončenie bude oznámené Výkonným výborom v úradnej správe, mailom, na web stránke a facebook stránke.
 1. nebude vyhlásený víťaz súťaže
 2. budú zrušené postupy a zostupy, okrem postupu do Varta Futsal Ligy (pre 2.SFL).
 3. Výkonný výbor rozhodol o možnosti doplnenia líg vzhľadom na ich proporcionalitu, avšak o tomuto kroku a presnejších podmienkach rozhodne definitívne až po termíne podania prihlášok na sezónu 2020/2021. Oslovené budú kluby postupne podľa poradia v tabuľke po poslednom odohratom kole.
 4. Nebudú sa odovzdávať ocenenia klubom za umiestnenie, ani individuálne ocenenia pre hráčov. Cena fair play bude zrušená pre daný súťažný ročník.
 5. Nevyčerpané finančné prostriedky budú vysporiadané v 2 balíkoch, návrh schvaľuje konferencia ;
 6. reálne náklady klubu za neodohrané zápasy
 7. všetky ostatné prostriedky podielom k počtu klubov v danej sezóne vo všetkých ligách.

 

Scenár 2 Pokračovanie súťaží:

 • Bude platiť ak vláda SR uvoľní organizovanie halových športov najneskôr do 10.07.2020. Súťaže budú pokračovať najbližší víkend po uvoľnení, za predpokladu, že budeme mať k dispozícii dostatočnú časovú dotáciu v halách. V súťažiach je potrebné odohrať maximálne 7 kôl, čiže najneskôr do 30.08.2020.

 

 1. Príklad: vláda SR uvoľní futsal napríklad 01.06.2020, jednotlivé kolá by sa odohrali víkendy
 • x kolo 05 – 07.06.2020
 • x kolo 12 – 14.06.2020
 • x kolo 19 – 21.06.2020
 • x kolo 26 – 28.06.2020
 • x kolo 03 – 05.07.2020
 • x kolo 10 – 12.07.2020
 • x kolo 17 – 17.07.2020

 

 1. Príklad: vláda SR uvoľní futsal napríklad 10.07.2020, jednotlivé kolá by sa odohrali víkendy
 • x kolo 17 – 19.07.2020
 • x kolo 24 – 26.07.2020
 • x kolo 31 – 02.08.2020
 • x kolo 07 – 09.08.2020
 • x kolo 14 – 16.08.2020
 • x kolo 21 – 23.08.2020
 • x kolo 28 – 30.08.2020

 

Uvedomujeme si prichádzajúce letné obdobie, predpokladáme enormné zníženie letných dovoleniek v zahraničí, budeme sa snažiť zabezpečiť prevádzku vzduchotechniky v halách na maximálny výkon.

 

Každý klub je povinný informovať generálneho sekretára najneskôr do 30.05.2020 mailom (slovenskyfutsalbratislava@gmail.com ), či je schopný odohrať súťaž v období od 17.07.2020 do 30.08.2020.

 

 • Súťaž Bratislavský pohár je zrušená finančné úhrady budú vrátené.
 • Súťaž All stars je zrušená.
 • Budú udelené medaily pre družstvá na 1. mieste, 2. mieste a 3. mieste vo všetkých súťažiach, ktoré sa dohrajú.
 • Ak Vláda SR pristúpi k opätovnému obmedzeniu organizovania halových športov do 30.08.2020, všetky prebiehajúcu súťaže budú automaticky ukončené a postupovať sa bude podľa Scenára 1 Ukončenie súťaží.

 

 

Tento dokument nadobúda účinnosť dňom uverejnenia.

 

Za Výkonný výber SF-BA – prezident Michal Maďari

Generálny sekretár – Ivan Čuhár