Pokyny Covid 19


19.07.2020 16:26 článok

Stručný prehľad  - hráči, klub

1. Stretnete sa pred halou a spoločne pôjdete k šatni v rúškach.

2. Pred vstupom do budovy nutná dezinfekcia rúk a meranie teploty - vrátnik

3. Jeden zástupca prevezme kľúč od šatne u rozhodcu, v rúšku.

4. Do dresov a následne rozcvička, môže byť bez rúška.

5. Odohráte zápas, hráči môžu bez rúška, realizačný tím povinne rúško (tréner, vedúci atď)

6. Po zápase, sprcha a domov, jeden zástupca odovzdá kľúč rozhodcom.   

Stručný prehľad diváci.

1. Vstupujú a celý čas sa pohybujú len výlučne v rúškach.

2. Pred vstupom dezinfekcia rúk a meranie teploty.

3. V hľadisku nariadené šachovnicové sedenia a maximálny počet 100 divákov. ( čo asi splníme v pohode)  

Za porušovanie a nedodržiavanie týchto pokynov, môže VV SF-BA klubu zastaviť ďalšiu športovú činnosť, prípadne vykázať divákov alebo úplne obmedziť vstup divákom.  

Prosím  najmä o zodpovednosť, ale aj ľudský prístup a pochopenie.  

Podmienky pre prevádzku budovy a športoviska:
1. V budove sa musia všetky osoby povinne pohybovať s prekrytím
horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál,
šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok –
výnimka je pre osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších
športoviskách
2. Pri vstupe si každá osoba povinne vydezinfikuje ruky a bude jej
odmeraná telesná teplota – pri teplote nad 37,2°C nebude osobe
umožnený vstup do budovy
3. Do budovy nemajú umožnený vstup rodičia športovcov a ostatný
doprovod a sprievodné osoby – títo musia prípadne čakať pred
budovou a dodržiavať rozostupy 2 m medzi osobami (nevzťahuje sa
na divákov pri zápasoch, títo však musia ísť okamžite do hľadiska)
4. Každá osoba je povinná v prípade vzniku akútneho respiračného
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) zostať
v domácej izolácii.
5. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia,
je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a
opustiť miesto športoviska a budovy
6. Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky
utierať do jednorazových papierových obrúskov
7. Zákaz podávania rúk v celej budove a povinnosť pri príchode a
odchode z priestorov budovy zabezpečiť dodržiavanie rozostupov
2 m medzi osobami
8. Na športovisko majú vstup umožnený len členovia športových
klubov, organizovaných športových skupín a individuálni
športovci
9. Všetci členovia športového klubu alebo organizovaných
športových skupín , ktorí idú na tréning vstupujú do budovy
spoločne a odchádzajú okamžite na športovisko/šatne. Nie je
možné aby sa zhromažďovali v budove. – títo musia prípadne
čakať pred budovou a dodržiavať rozostupy 2 m medzi osobami
Podmienky pre prevádzku budovy a športoviska:
10. Pri vstupe na športovisko sa aplikuje všetkým osobám dezinfekcia
na ruky
11. Každý klub a jednotlivý návštevník je povinný mať vlastný
dezinfekčný prostriedok, ktorý používa pred a počas tréningu na
dezinfikovanie rúk, náradia, náčinia a športovcov
12. Každý klub alebo organizovaná skupina si vedie evidenciu osôb s
pobytom na športovisku
13. Klub je povinný zabezpečiť, aby všetci členovia športového klubu
s výnimkou športového výkonu používali rúško.
14. Používanie rúška mimo športovej aktivity (výkone športu) je
povinné pre všetkých športovcov aj individuálnych športovcov,
trénerov, rozhodcov a iné osoby.
15. Žiadame, aby členovia športových klubov, organizovaných
športových skupín, individuálni športovci a diváci pri zápasoch po
ukončení tréningu/zápasu v čo najkratšom čase opustili priestory
budovy a pritom dodržiavali rozostúpi 2m
16. Na športoviskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne
sa využíva prirodzené vetranie
V prípade, že sa zistí porušenie týchto pravidiel, môže byť osoba alebo
všetci členovia športového klubu/organizovanej športovej skupiny vykázaní
zo športoviska/budovy a pri viacnásobnom porušovaní týchto pravidiel, im
môže byť zakázaný vstup do budovy na neurčito.  

Podmienky pre prevádzku budovy a športoviska:
1. V budove sa musia všetky osoby povinne pohybovať s prekrytím
horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál,
šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok –
výnimka je pre osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších
športoviskách
2. Pri vstupe si každá osoba povinne vydezinfikuje ruky a bude jej
odmeraná telesná teplota – pri teplote nad 37,2°C nebude osobe
umožnený vstup do budovy
3. Do budovy nemajú umožnený vstup rodičia športovcov a ostatný
doprovod a sprievodné osoby – títo musia prípadne čakať pred
budovou a dodržiavať rozostupy 2 m medzi osobami (nevzťahuje sa
na divákov pri zápasoch, títo však musia ísť okamžite do hľadiska)
4. Každá osoba je povinná v prípade vzniku akútneho respiračného
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) zostať
v domácej izolácii.
5. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia,
je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a
opustiť miesto športoviska a budovy
6. Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky
utierať do jednorazových papierových obrúskov
7. Zákaz podávania rúk v celej budove a povinnosť pri príchode a
odchode z priestorov budovy zabezpečiť dodržiavanie rozostupov
2 m medzi osobami
8. Na športovisko majú vstup umožnený len členovia športových
klubov, organizovaných športových skupín a individuálni
športovci
9. Všetci členovia športového klubu alebo organizovaných
športových skupín , ktorí idú na tréning vstupujú do budovy
spoločne a odchádzajú okamžite na športovisko/šatne. Nie je
možné aby sa zhromažďovali v budove. – títo musia prípadne
čakať pred budovou a dodržiavať rozostupy 2 m medzi osobami
Podmienky pre prevádzku budovy a športoviska:
10. Pri vstupe na športovisko sa aplikuje všetkým osobám dezinfekcia
na ruky
11. Každý klub a jednotlivý návštevník je povinný mať vlastný
dezinfekčný prostriedok, ktorý používa pred a počas tréningu na
dezinfikovanie rúk, náradia, náčinia a športovcov
12. Každý klub alebo organizovaná skupina si vedie evidenciu osôb s
pobytom na športovisku
13. Klub je povinný zabezpečiť, aby všetci členovia športového klubu
s výnimkou športového výkonu používali rúško.
14. Používanie rúška mimo športovej aktivity (výkone športu) je
povinné pre všetkých športovcov aj individuálnych športovcov,
trénerov, rozhodcov a iné osoby.
15. Žiadame, aby členovia športových klubov, organizovaných
športových skupín, individuálni športovci a diváci pri zápasoch po
ukončení tréningu/zápasu v čo najkratšom čase opustili priestory
budovy a pritom dodržiavali rozostúpi 2m
16. Na športoviskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne
sa využíva prirodzené vetranie
V prípade, že sa zistí porušenie týchto pravidiel, môže byť osoba alebo
všetci členovia športového klubu/organizovanej športovej skupiny vykázaní
zo športoviska/budovy a pri viacnásobnom porušovaní týchto pravidiel im
môže byť zakázaný vstup do budovy na neurčito.