Úradná správa č.7


22.07.2018 20:15 úradná správa

Úradná správa SF-B č.07/2017-2018

zo dňa 03.11.2017

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Informuje:

- Prijal a schválil požiadavku o splátkový kalendár pre hráča Haramia Tibor (Solmag Silicon).

Celkový dlh na štartovnom 94,54 EUR na 5 splátok :

1) 20,- EUR splatnosť 30.11.2017,

2) 20,- EUR splatnosť 31.12.2017,

3) 20,- EUR splatnosť 29.01.2018,

4) 20,- EUR splatnosť 12.03.2018,

5) 14,54 EUR splatnosť 16.04.2018.

- Prijal a schválil požiadavku o splátkový kalendár pre hráčov Chovanec Miroslav (SFC Petržalka), Csino Denis (SFC Petržalka), Sarközi Patrik (SFC Petržalka). Celkový dlh na štartovnom 83,20 EUR na 4 splátky :

1) 23,90 EUR splatnosť 30.09.2017 (uhradené),

2) 23,90 EUR splatnosť 10.10.2017 (uhradené),

3) 23,90 EUR splatnosť 29.01.2018,

4) 17,20 EUR splatnosť 12.03.2018

- Prijal a schválil požiadavku o splátkový kalendár pre hráčov Horváth Andrej (Solmag Silicon), Čirka Miroslav (Solmag Silicon), Kadlečík Martin (Solmag Silicon). Celkový dlh na štartovnom 94,54 EUR na 5 splátok :

1) 20,- EUR splatnosť 30.09.2017 (uhradené),

2) 20,- EUR splatnosť 31.12.2017 (uhradené),

3) 20,- EUR splatnosť 29.01.2018,

4) 20,- EUR splatnosť 12.03.2018,

5) 14,54 EUR splatnosť 16.04.2018.

- Prijal a schválil požiadavku o splátkový kalendár pre hráčov Šlahor Viliam (Cvernovka). Celkový dlh na štartovnom 54,37 EUR na 5 splátok :

1) 10,- EUR splatnosť 30.09.2017 (uhradené),

2) 10,- EUR splatnosť 31.12.2017 (uhradené),

3) 10,- EUR splatnosť 29.01.2018,

4) 10,- EUR splatnosť 12.03.2018,

5) 14,37 EUR splatnosť 16.04.2018.

V prípade nedodržania termínov budú zápasy, v ktorých hráč nastúpil kontumované v prospech súpera.

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím

(príklad: termín zápasu piatok 22.09.2017 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 21.09.2017 18:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 21.09.2017 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 22.09.2017 08:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 23.09.2017 00:01 hod.)

Oznamuje:

- na základe Rozpisu súťaže je každý hráč povinný nosiť so sebou na súťažné stretnutia hodnoverný preukaz totožnosti s fotografiou (OP, pas a pod.), alebo vodičský preukaz. Iné doklady sú neprípustné (preukaz poistenca a pod.). V prípade konfrontácie je povinný sa takýmto dokladom preukázať, ak sa preukázať nevie resp. odmietne, nesmie pokračovať v súťažnom stretnutí.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie dresy a bude nútené využiť záložné rozlišovacie dresy SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€,

- transparentný účet SLSP do 31.12.2017 http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 .

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- Evidujeme kluby, ktoré do 31.10.2017 neuhradili 2.splátku štartovného. Posledný termín splnenia povinnosti je do 08.11.2017 streda (pripísané v prospech účtu SF-BA).

Nesplnenie si tejto povinnosti môže mať za následok na základe RS 2017/2018 čl.5 :

  • dlžné družstvo nemusí byť pripustené do ďalšej časti súťaže a takto neodohrané stretnutia je možné kontumovať,
  • ak dlžne družstvo odohrá už vyžrebované stretnutie je možné toto stretnutie spätne kontumovať,
  • dlžné kluby budú postúpené na disciplinárne konanie,
  • dlžné kluby strácajú nárok zúčastniť sa súťaže o Cenu Fair play.

Žiada:

- vedúcich družstiev, aby po odohratom zápase dôkladne skontrolovali evidenciu štatistík (strelené góly, asistencie, ŽK, ČK). Po uzavretí zápisu v elektronickom systéme už nebude možná oprava ani na základe mailovej požiadavky.

- vedúcich družstiev, aby v systéme sledovali vyžrebované hracie časy,

- vedúcich družstiev, aby predzápasové súpisky nahrávali do ISF-BA v dostatočnom predstihu pred stretnutím.