Úradná správa č.20 2019/2020


19.08.2020 14:32 úradná správa

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- VV SF-B zaevidoval podnet na opätovné prešetrenie sporných situácií a vynesených disciplinárnych opatrení v zápase SK Karpatska – Botafogo. Prípad odstúpil na vyjadrenie DK SF-B.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

15.kolo 2. BA liga - INSTA v zápase HSP Hemerhoidi - INSTA

10.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - 4 FUN Futsal Team v zápase Wild Boys 02 (A) - 4 FUN Futsal Team

13.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - Matadors v zápase Matadors - FC Rusovce

15.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - FCK Minimax Bratislava „A“ v zápase FCK Minimax Bratislava „A“ - FC RTR BPN „A“

- Neuhradené disciplinárne poplatky/poplatky za prerokovanie DK po splatnosti:

US SF-B č.07/2019 (splatnosť 22.11.2019)

UDK_08: Vrábel Michal – vedúci mužstva Green Team (3.BA liga) – porušenie DP cl. 53/1 (neoprávnený štart hráča). DO podľa DP čl.53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

US SF-B č.16/2019 (splatnosť 29.01.2020)

U300: Böhmer Adrian (Racing Club “B“ 3.liga ) –HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1b. DO pozastavenie výkonu športu na 2 suťazné stretnutia podľa DP čl. 48/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

US SF-B č.17/2019 (splatnosť 14.02.2020)

U305: Beňa Kamil (FCK Minimax Bratislava „A“ – 2.SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

 

 

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK zaevidovala podnet VV SF-B pre neoprávnený štart hráča v stretnutí 17teho kola 2.BA Ligy SFC Silver Ružinov – VK PAL Engerau

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U327: Gomez Vargas Jose Alberto (PKE – M IMOOPTIK(C) – 2. BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

UDK 25: Pavol Cehlárik vedúci mužstva SFC Silver Ružinov (2. BA Liga) – Porušenie DP čl. 53/1 (neoprávnený štart hráča). DO podľa DP čl. 53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.20/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 20.03.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 11.03.2020 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.