Úradná správa č.21 2019/2020


19.08.2020 14:35 úradná správa

Úradná správa SF-B č.21/2019-2020

zo dňa 04.06.2020

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- VV SF-B po uvoľnení obmedzení, umožnení organizovať športové súťaže (od 03.06.2020) a finálnom zistení záujmu klubov pokračovať v jednotlivých súťažiach stanovuje termín pokračovania súťaží (okrem L40) za zodpovedného dodržiavania opatrení nariadených vládou SR a majiteľmi hál na 12.06.2020.

Usmernenie VV SF-B k pokračovaniu súťaží:

1) Zo súťaží nebude vypadávať žiadne družstvo

2) Neodohraté zápasy družstiev, ktoré sa rozhodli nepokračovať budú kontumované podľa SP SF-B bez disciplinárneho a finančného postihu.

3) Peniaze za neodohraté zápasy (reálne náklady na zápas) budú družstvám vrátené na bankový účet po ukončení súťažného ročníka

4) Družstvá, ktoré sa rozhodli nepokračovať budú v konečnej tabuľke umiestnené podľa reálneho získania bodov = nebudú posunuté na spodok tabuľky

 

- v Auto Lamač 2. Slovenskej lige – Bratislava sa z 18 družstiev pre pokračovanie rozhodlo 15 družstiev (7 v play off / 8 v skupine o záchranu)

Ďalej v súťaži nepokračujú FCK Minimax Bratislava (A), Predators (A), FC Rusovce

- v 1.BA Lige sa z 18 družstiev pre pokračovanie rozhodlo 14 družstiev (7 v skupine o Majstra / 7 v skupine o záchranu)

Ďalej v súťaži nepokračujú FCK Minimax Bratislava (B), PKE-M IMOOPTIK (B), Predators (B), Hurricanes

- v 2.BA Lige sa z 19 družstiev pre pokračovanie rozhodlo 14 družstiev (7 v skupine o Majstra / 7 v skupine o záchranu)

Ďalej v súťaži nepokračujú INSTA, PKE-M IMOOPTIK (C), PaH Blue Dragons FC RTR BPN (B), Trexima, Arantes

- v 3.BA Lige sa pre pokračovanie rozhodli všetky družstvá

- v Lige 40 sa z 20 družstiev pre pokračovanie rozhodlo 9 družstiev.

Ďalej v súťaži nepokračujú Botafogo, Biskupice, FOFO Admiral OLD, FK Jozef Tiso, Wild Boys 40, FC Garfield, Noavista, SC Hujeri, ŠK Karpatská, Tonic 40, Juve - Budweiser

O pokračovaní súťaže L40 VV SF-B definitívne rozhodne do 07.06.2020 a info oznámi prostredníctvom mailu na vedúcich družstiev.

Prípadné ďalšie otázky sme pripravení zodpovedať na mailovej adrese slovenskyfutsalbratislava@gmail.com alebo na FB stránke bratislavského futsalu.