Úradná správa č.22 2019/2020


19.08.2020 14:37 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.22/2019-2020

zo dňa 12.06.2020

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- VV SF-B odsúhlasil pokračovanie L40 so zmenenou štruktúrou. Pre pokračovanie sa rozhodlo 8 tímov, ktoré dohrajú súťaž formou PLAY OFF. Bližšie info zaslané na vedúcich tímov mailom.

Usmernenie VV SF-B k pokračovaniu súťaží:

1) Zo súťaží nebude vypadávať žiadne družstvo

2) Neodohraté zápasy družstiev, ktoré sa rozhodli nepokračovať budú kontumované podľa SP SF-B bez disciplinárneho a finančného postihu.

3) Peniaze za neodohraté zápasy (reálne náklady na zápas) budú družstvám vrátené na bankový účet po ukončení súťažného ročníka

4) Družstvá, ktoré sa rozhodli nepokračovať budú v konečnej tabuľke umiestnené podľa reálneho získania bodov = nebudú posunuté na spodok tabuľky

 

Prípadné ďalšie otázky sme pripravení zodpovedať na mailovej adrese slovenskyfutsalbratislava@gmail.com alebo na FB stránke bratislavského futsalu.

- VV SF-B zaevidoval podnet družstva FC RTR BPN (A) na opätovné prešetrenie sporných situácií v zápase 1.kola PLAY OFF (2.zápas) medzi AK 47 Chaos (A) - FC RTR BPN (A) a vyneseného disciplinárneho opatrenia pre hráča Silvestra Jágra. Prípad odstúpil na prešetrenie a vyjadrenie DK SF-B na najbližšie zasadnutie DK 17.06.2020.

- VV SF-B sa zaoberal prípadom „neoprávneného štartu“ hráča Patrik Šarközi (FCK Minimax Bratislava A) v zápase 1.kola PLAY OFF (zápas č.2) Auto Lamač 2. Slovenskej ligy – Bratislava medzi Relax - FCK Minimax Bratislava A a na základe Rozpisu súťaže SF-B čl. 7.1 bod f) ponecháva výsledok stretnutia v platnosti.

 

Na základe čl. 62 odsek 2 Súťažného poriadku SF-B postupuje prípad na DK.

- VV SF-B zaslal dna 11.06.2020 mailom na vedúcich klubov podrobné pokyny a opatrenia súvisiace s pandémiou Covid 19.

 

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK zaevidovala žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráča Rožek Peter (Dobráklima.sk -1.BA liga) a rozhodla

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

ako je uvedené v UDK21.

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U335: Martin Petro ( Čekan mekenroff 1897 A 2.SFL ) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U331: Martin Bognar ( FC Rusovce 2.SFL ) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U330: Daniel Vanko ( Ovečky 2.BA Liga ) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U332: Miroslav Burda (FC RTR BPN (A) – 2. SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U334: Radoslav Zelipsky ( Tonic 40 -L40) Zmarenie golovej prilezitosti. Porusenie DP čl. 46/1a. DO

pozastavenie výkonu sportu na 1 sutazne stretnutie podla DP čl.46/2 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U329: Jakub Strapek ( AC Bells - 1.BA liga ) vylúčený za telesné napadnutie súpera (sotenie súpera nadmernou

silou). Porušenie DP čl.49/1a, DO podľa DP čl.49/2a pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia a pokuta

10€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U328: Martin Drobny ( Tehelné pole - 3.BA liga ) vylúčený za telesné napadnutie súpera (sotenie súpera

nadmernou silou). Porušenie DP čl.49/1a, DO podľa DP čl.49/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné

stretnutia a pokuta 10€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U333: Silvester Jáger (FC RTR BPN (A) – 2. SFL) vylúčený za HNS voči delegovenej osobe. Porušenie DP čl.

48/1c. DO podľa DP čl. 48/2b, pozastavenie výkonu športu na 8 súťažných stretnutí a pokuta 30€ + poplatok 5€

podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.22/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 26.06.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 17.06.2020 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.