Úradná správa č.23 2019/2020


19.08.2020 14:39 úradná správa

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka

komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK zaevidovala podnet VV SF-B pre neoprávnený štart hráča v stretnutí v 1. kola PLAY OFF (zápas č.2 ) 2. SFL

ligy Relax – FCK Minimax Bratislava ,,A“.

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:

U336: Matúš Mazán ( Čekan Mekenroff 1897 ,,A“ - 2.SFL ) 5 ŽK+ poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U338: Štefan Dobrev ( Tehelné Pole - 3.BA Liga ) 5 ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl.

71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

U337: Ľuboš Tóth (MFP - 3.BA liga) – vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušenie DP

čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl.13

UDK 26: Ján Kabát vedúci mužstva FCK Minimax Bratislava ,,A“ (2.SFL) – Porušenie DP čl. 53/1 (neoprávnený štart

hráča). DO podľa DP čl. 53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.22/2019-2020 ak nie je

uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE

(https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

rozhodnutia, t.j. do 26.06.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo

uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne

konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 24.06.2020 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na

Trnavskej ceste.