Úradná správa č.24 2019/2020


19.08.2020 14:43 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.24/2019-2020

zo dňa 26.06.2020

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Kontumuje:

  • - na základe čl.62 bod e) Súťažného poriadku SF-B vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 4. kola 1. BA ligy Skupina o Majstra určeného na 19.06.2020 o 20:30 medzi ŠK Karpatská – Wild Boys 02 (B) v pomere 5:0 v prospech družstva Wild Boys 02 (B). • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK zaevidovala podnet VV SF-B pre neoprávnený štart hráča v stretnutí v 1. kola PLAY OFF (zápas č.2 ) 2. SFL ligy Relax – FCK Minimax Bratislava ,,A“.

 

Družstvo ŠK Karpatská je povinné uhradiť poplatok 30€ podľa RS čl. 13

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:

 

U339: Adam Zdráhal (FOFO Bratislava 1984 „A“ - 2.SFL ) 5 ŽK+ poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U341: Ivan Buchel (FC RTR BPN „A“ – 2.SFL) 5 ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U340: Dominik Vanek (FC RTR BPN „A“ – 2.SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U342: Alexander Berek (Fresh and Funny – 2.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.24/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 10.07.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 01.07.2020 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.