Úradná správa č.25 2019/2020


19.08.2020 14:49 úradná správa

Úradná správa SF-B č.25/2019-2020

zo dňa 03.07.2020

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka

komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK zaevidovala podnet VV SF-B pre neoprávnený štart hráča v stretnutí v 1. kola PLAY OFF (zápas č.2 ) 2. SFL

ligy Relax – FCK Minimax Bratislava ,,A“.

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:

U343: Jaroslav Šumný (mEleven „A“ - 2.SFL ) 5 ŽK+ poplatok 5€ podľa RS čl. 13. (už vykonané)

U344: Peter Lacko ( Tehelné Pole – 3.BA Liga) 5 ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U345: Tomáš Patač (Loosers – 3.BA Liga) 5 ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U347: Martin Perniš (Staré Mesto – 3.BA Liga) 5 ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U349: Juraj Topor (SFC Silver Ružinov – 2.BA Liga) 5 ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U350: Richard Zmajkovič (FPV 23 – 1.BA Liga) 5 ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl.

71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

U348: Juraj Vrábel (Ovečky – 2.BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U351: Tomáš Lebwohl (Loosers – 3.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.25/2019-2020 ak nie je

uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE

(https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

rozhodnutia, t.j. do 17.07.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo

uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne

konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 08.07.2020 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na

Trnavskej ceste.