Úradná správa č.26 2019/2020


19.08.2020 14:51 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.26/2019-2020

zo dňa 10.07.2020

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- akceptoval požiadavku vedúceho družstva ŠK Karpatská (L40) o zrušenie 2. finálového zápasu „nadstavby L40“ medzi ŠK Karpatská - Rehab Klinik Baraberi, čím sa celkovým víťazom „nadstavby L40“ stalo družstvo Rehab Klinik Baraberi.

Kontumuje:

  • - na základe čl.62 bod d) Súťažného poriadku SF-B (neoprávnený štart hráča) vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 23. kola 3. BA ligy určeného na 05.07.2020 o 15:20 medzi Akademik 96 „B“ – Loosers v pomere 5:0 v prospech družstva Akademik 96 „B“. • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK zaevidovala podnet VV SF-B pre neoprávnený štart hráča v stretnutí v 23. kola 3.BA ligy Akademik 96 „B“ – Loosers

 

Na základe čl.76 odsek 2 Súťažného poriadku SF postupuje prípad na DK.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:

 

U352: Belan Jakup (ŠK Račišdorf - 2. BA liga ) 5 ŽK+ poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U354: Vrábel Michal ( Green Team – 3.BA Liga) 5 ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U353: Martin Novák (4 FUN Futsal Team – 2.SFL Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U356: Bagin Tomáš ( FOFO Bratislava 1984 ,,A“– 2. SFL liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U355: Zdarilek Tomáš ( mEleven ,,B“ – 1. BA liga) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U357: Patač Tomáš (Loosers – 3. BA liga ) nerešpektovanie DO. Porušenie DP čl. 64/1b. DO podľa DP čl. 64/3, pozastavenie výkonu športu na 3 týždne a pokuta 20 € + poplatok 5 € podľa RS čl. 13.

UDK_27: Patač Tomáš (Loosers – 3. BA liga) za neoprávnený štart hráča , porušenie DO čl. 53/1, DO podľa DP čl. 53/2b pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac s prerušením podľa DP čl. 34/7. Uvedené DO si hráč vykoná na začiatku novej sezóny + poplatok 5 € podľa RS čl. 13.

UDK_28: Máyer Filip (Loosers – 3. BA liga ) za neoprávnený štart hráča , porušenie DO čl. 53/1, DO podľa DP čl. 53/3 pozastavenie výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac + poplatok 5 € podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.26/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 24.07.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 16.07.2020 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.