Úradná správa č.27 2019/2020


19.08.2020 14:54 úradná správa

Úradná správa SF-B č.27/2019-2020

zo dňa 24.07.2020

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka

komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK zaevidovala podnet VV SF-B pre neoprávnený štart hráča v stretnutí v 23. kola 3.BA ligy Akademik 96 „B“ –

Loosers

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:

U352: Molnár Filip (Rehab Klinik Baraberi – 2.SFL) 5 ŽK+ poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U359: Goga Michal (Relax - 2. SFL liga ) 5 ŽK+ poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U360: Wojciak Miloš (White Boys – 2.BA Liga) 5 ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl.

71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- U362: Fraňo Roman (Banana Boys – 2. BA Liga ) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

U361: Sandtner Martin (White Boys – 2.BA Liga) vylúčený za telesné napadnutie protihráča v prerušenej hre,

porušenie DO čl. 49/1b. DO podľa DP čl. 49/2b pozastavenie výkonu športu na 4 mesiace a pokuta 30€

s prerušením podľa DP čl. 34/7. Časť DO si hráč vykoná na začiatku novej sezóny + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.27/2019-2020 ak nie je

uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE

(https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

rozhodnutia, t.j. do 07.08.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo

uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne

konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 29.07.2020 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na

Trnavskej ceste.