Úradná správa č.3 2021/2022


24.09.2021 14:47 úradná správa

Úradná správa č. 3 - 2021/2022

Zo dňa 23.9.2021

 

Výkonný výbor.

- oznamuje, z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie prechod do režimu OTP podľa covid automat a RS, od 24.09.2021 vrátane.

- Prijal odstúpenie TJ Juhcelpub Kojoti a pozastavuje členstvo v SF-BA pre nevyrovnané finančné náležitosti ( doplatok štartovného 938,56 + 350.-€ pokuta za odstúpenie podľa RS, spolu 1288,56, na člena 37,9 €) do obdobia vyrovnania jednotlivých pohľadávok, maximálne však do 30.06.2022.

 

Športovo-technická komisia.

Schválila:

Odklad stretnutia :

NFA Pinerola FA (B) × AK 47 Chaos (A) 19.09.2021 09:40 poplatok 120.-€ (AK 47 Chaos (A))

Nariaďuje:

  • Povinné preukázanie dodržania režimu OTP pre delegované osoby, členov realizačného tímu, hráčov a divákov. Nevzťahuje sa na osoby mladšie 12 rokov. ( potrebné mať zo sebou preukaz poistenca)
  • povinné nosenie rúška pre divákov a členov realizačného tímu.
  • zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.03 zo dňa 22.09.2021

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Pozastavuje športovú činnosť:

  • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

U384: Štefanek  Ján (FC Tifosi - 1.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U385: Michniewicz  Lukáš (FC Rusovce  - 1.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U389: Zechmeister  Marek (Banana Boys - 1.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

  • ostatné:

U386: Kováč Oliver (FC Tifosi - 1.BA liga) – vylúčený za kopnutie súpera v prerušenej hre. Porušenie DP čl.49/1b. DO podľa DP čl. 49/2b pozastavenie výkonu športu na 2 týždne.  + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U387: Kažimír Roman (FPV 23 -  1.BA liga) – vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti hrou rukou mimo pokutového územia. Porušenie DP čl.46/1a. DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 29.09.2021 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.