Úradná správa č.4 2021/2022


01.10.2021 14:57 úradná správa

Úradná správa č. 4 - 2021/2022

Zo dňa 01.10.2021

 

Výkonný výbor.

- oznamuje, z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie prechod do režimu OTP podľa covid automat a RS, od 24.09.2021 vrátane.

Športovo-technická komisia.

Schválila:

Odklad stretnutia :

ŠK Karpatská – Hurricanes 2021-09-25 11:20:00 poplatok 75.-€ (ŠK Karpatská)

Kontumuje stretnutie:

1.Liga Bratislava 3.kolo AC Bells - Dobraklima.sk 5:0.Poplatok 60.-€ Dobraklima.sk – neodohranie stretnutia (podľa RS bod 13.).

Udeľuje:

Pokutu 30.-€ za nedostatky v zápise o stretnutí 1. kolo Ovečky - Brezovický Dušan

Pokutu 30.-€ za nedostatky v zápise o stretnutí 3. kolo FOFO Bratislava WB 1984 (B) – Martin Grendár

Pokutu 30.- € za nedostatky v zápise o stretnutí 3.kolo FPV 23  - Pavol Makara

Prijala:

Námietku klubu FOFO Admiral old (40) 3.kolo – námietku na základe nesplnenia podmienky RS bod 13, neprerokuje.

Nariaďuje:

  • povinné nosenie rúška pre divákov a členov realizačného tímu.
  • zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.04 zo dňa 29.09.2021

DK:

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

  • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

U392: Branislav Thron (Botafogo, L40) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

  • ostatné:

U393: Branislav Goga (Relax 40, L40) – vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušenie DP čl.45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 06.10.2021 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.