Úradná správa č.8 2021/2022


31.10.2021 08:46 úradná správa

Úradná správa č. 8 - 2021/2022

Zo dňa 31.10.2021

 

Výkonný výbor.

- oznamuje, z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie prechod do režimu OTP podľa covid automat a RS, od 24.09.2021 vrátane.

Upozorňuje:

Termín splatnosti ½ štartovného (na úhradu podľa tabuľky RS je do 31.10.2021) pripísané v prospech účtu SF-BA

 

Športovo-technická komisia.

Nariaďuje:

 • Povinné preukázanie dodržania režimu OTP pre delegované osoby, členov realizačného tímu, hráčov a divákov. Nevzťahuje sa na osoby mladšie 12 rokov. ( potrebné mať zo sebou preukaz poistenca)
 • povinné nosenie rúška pre divákov a členov realizačného tímu.
 • zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.08 zo dňa 27.10.2021

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • ostatné:
 • U400: Roman Kužel (mEleven, 1.BA liga) vylúčený za HNS voči súperovi. Porušenie DP čl. 45/1 DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U401: Andrej Gullar (AK 47 Chaos “A“, 2 SLF liga) vylúčný za HNS voči súperovi. Porušenie DP čl. 49/1a DO podľa DP čl. 48/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U402: Lukáš Fučela (Racing Club, 2 SLF liga) vylúčný za HNS voči súperovi. Porušenie DP čl. 49/1a DO podľa DP čl. 48/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U403: Michal Goga (Relax, 2 SLF liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + HNS voči delegovanej osobe, Porušenie DP čl. 48/1b DO podľa DP čl. 48/2b pozastavenie výkonu športu na 2 týždne. Súbežne 3 týždne od 5.11.2021 do 21.11.2021 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 03.11.2021 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.