Úradná správa č.9 2021/2022


05.11.2021 16:40 úradná správa

Úradná správa č. 9 - 2021/2022

Zo dňa 05.11.2021

Výkonný výbor.

- oznamuje, z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie prechod do režimu OTP podľa

covid automat a RS, od 24.09.2021 vrátane.

Športovo-technická komisia.

Pozastavuje:

Losovanie hracích časov s okamžitou platnosťou, nižšie uvedením klubom, z dôvodu

neuhradenia štartovného podľa RS, až do obdobia uhradenie a zároveň dáva podnet

DK na začatie disciplinárneho konania.

Neuhradené štartovné podľa RS.

2.SFL

FCK Minimax Bratislava (A)

AK 47 Chaos (A)

FK Šport Bratislava

4FSC B 4 Fun

1.Liga

FCK Minimax Bratislava (B)

FC Rusovce

AK 47 Chaos (B)

Ovečky

2.Liga

White Boys

United

Belehradskí Lišiaci

VK PAL Engerau

 

Akademik °96 (A)

FC RTR BPN Engerau (B)

Hviezda DVS

Liga 40

FC Garfield (40)

Tonic 40 (40)

Žiada identifikovať platbu z 3.11.2021 350.-€ Slovenská pošta a.s.

Nariaďuje:

- Povinné preukázanie dodržania režimu OTP pre delegované osoby, členov

realizačného tímu, hráčov a divákov. Nevzťahuje sa na osoby mladšie 12

rokov. ( potrebné mať zo sebou preukaz poistenca)

- povinné nosenie rúška pre divákov a členov realizačného tímu.

- zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

Z dôvodu pandemických opatrení budú od 8.11.2021 zvýšená kontrola dodržiavania

opatrení OTP a zároveň zákaz prítomnosti divákov.

Vyjadrenie prevádzky hál:

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že s účinnosťou od 8.11.2021 sa Bratislava

dostáva v rámci COVID semaforu do I. stupňa ohrozenia. Dochádza tým k sprísneniu opatrení,

ktoré sa dotknú i prevádzky športovísk. Z uvedeného dôvodu je na našich

športoviskách, ktoré prevádzkujeme v OTP režime, nutné dodržiavať opatrenia prislúchajúce

uvedenému režimu a zabezpečiť ich dôslednú kontrolu zo strany nájomcov.