Úradná správa č.12 2021/2022


26.11.2021 19:52 úradná správa

Úradná správa č. 12 - 2021/2022

Zo dňa 26.11.2021

 

Výkonný výbor.

- oznamuje, z dôvodu prijatia uznesenie vlády SR č.695 z 24.11.2021 o vyhlásení núdzového stavu, prerušenie súťaží od 25.11.2021 do 9.12.2021, možné pokračovanie súťaží od 10.12.2021 v režime OP (okrem nahlásených klubov), prípadne OTP podľa podmienok.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.12 zo dňa 24.11.2021

DK:

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

 

Pozastavuje športovú činnosť:

  • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
  • U406: Róbert Hlavina (Green Team - BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
  • ostatné:

      U407: Martin Perniš (AFK Staré Mesto – 2. BA liga) vylúčný za HNS voči súperovi. Porušenie DP čl. 49/1a DO podľa DP čl. 48/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

 

      U408: Martin Hruška (Prosum  -  2.BA liga) – vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti hrou rukou mimo pokutového územia. Porušenie DP čl.46/1a. DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

 

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať po skončení Lockdownu   v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.