Úradná správa č.17 2021/2022


25.02.2022 15:47 úradná správa

Úradná správa č. 17 - 2021/2022

Zo dňa 25.02.2022

 

Výkonný výbor.

 • Vzhľadom na uznesenie vlády SR ruší režim OP a súťaže SF-BA prechádzajú do režimu základ s dodržaním ostatných opatrení.

 

Športovo-technická komisia.

 

Schválila odklad stretnutia :

VK PAL Engerau - PROSUM       ODLOŽENÉ  2022-02-26 11:20:00

Z dôvodu covid pozitívnych a zranení hráčov VK PAL Engerau, (poplatok 75.-€ RS)

FC BPN EB (B) - ŠK Račišdorf    ODLOŽENÉ  2022-02-26 13:00:00

 • poplatok 75.- € podľa RS (ŠK Račišdorf)

White Boys - INSTA                    ODLOŽENÉ  2022-02-27 16:00:00

Z dôvodu karantény väčšiny družstva INSTA

HSP Hemerhoidi - VK PAL Engerau      ODLOŽENÉ  2022-02-27 16:20:00

Z dôvodu covid pozitívnych a zranení hráčov VK PAL Engerau, (poplatok 75.-€ RS)

Rehab Klinik Baraberi (40) - FOFO Admiral OLD (40)          2022-02-25 20:00:00

-         poplatok 75.- € podľa RS (FOFO Admiral OLD (40))

Namana (40) - Semic OLD (40)             2022-02-27 08:50:00

-         poplatok 75.- € podľa RS (Namana (40))

Relax 40 (40) - Botafogo (40)      2022-02-27 13:00:00

-         poplatok 75.- € podľa RS (Ralax (40))

Zmenu UHČ:

Tehelné Pole - Pinerola FA (C) ŠH Lekárska fakulta  2022-02-27 10:30:00

 

Nariaďuje:

 • povinné nosenie respirátor FFP 2 pre členov realizačného tímu.
 • zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.18 zo dňa 22.02.2022

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U422 : Čonka Štefan (AK 47 Chaos A, 2. SLF) trest splnený počas dohrávky kola – hráč uvolnený + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U423 : Lukáč Roland (VK PAL Engerau, 2. BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U426 : Hrabalik Ivo (FOFO Admiral OLD, Liga 40) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • ostatné:
 • U424: Vrábeľ Juraj (Ovečky, 1.BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U425: Csiba Martin (Pinerola FA (B), 2.SLF) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U427: Borovský Maroš (Salámi, Liga 40) vylúčný za HNS voči súperovi. Porušenie DP čl. 49/1a DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13..

disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 02.03.2022 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.