Úradná správa č19 2021/2022


11.03.2022 17:42 úradná správa

Úradná správa č. 19 - 2021/2022

Zo dňa 11.03.2022

 

Výkonný výbor.

 • Vzhľadom na uznesenie vlády SR ruší režim OP a súťaže SF-BA prechádzajú do režimu základ s dodržaním ostatných opatrení.

 

Športovo-technická komisia.

Nariaďuje:

 • povinné nosenie respirátor FFP 2 pre členov realizačného tímu.
 • zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.19 zo dňa 09.03.2022

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • U432: Paštinský Jakub (FC Tifosi, 1. BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U431: Ružička Matej (AK 47 Chaos B, 1. BA Liga) trest splnený počas dohrávky kola – hráč uvoľnený + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U433: Šafárik Michal (VK PAL Engerau, 2. BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • ostatné:
 • U429: Gagič Nikola (FOFO Bratislava WB 1984 (B) 1. BA Liga) vylúčný za HNS voči súperovi. Porušenie DP čl. 49/1a DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13..

disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 16.03.2022 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.