Úradná správa č.20 2021/2022


18.03.2022 08:39 úradná správa

Úradná správa č. 20 - 2021/2022

Zo dňa 18.03.2022

 

Výkonný výbor.

Oznamuje:

 1. Konferencia SF-BA sa uskutoční pravdepodobne 31.05.2022
 2. Noc Futsalistov sa pravdepodobne uskutoční 3.6.2022
 3. Prihlášky do súťaže 2022/2023 budú zasielané elektronickou formou a potrebné odovzdať do 15.05.2022

 

Športovo-technická komisia.

Kontumuje:

Ovečky - AFC Horden       0:5      2022-03-13 17:00:00

- poplatok 60.-€ podľa RS ( Ovečky)

1.FC Pressburg (B) - Tehelné Pole        5 : 0   2022-03-12 13:00:00

-  poplatok 60.-€ podľa RS (Tehelné pole)

Odkladá:

HSP Hemerhoidi - FK Inter Bratislava (B)        ODLOŽENÉ  2022-03-20 13:20:00

- poplatok 75.-€ podľa RS (HSP Hemerhoidi)

Nariaďuje:

 • povinné nosenie respirátor FFP 2 pre členov realizačného tímu.
 • zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

 

Disciplinárna komisia.

Informuje:

Článok 17

Pozastavenie výkonu športu

(11) Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárnej sankcie uloženého na počet súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárna sankcia uložená, a to dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.20 zo dňa 16.03.2022

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U434: Kozmel Daniel (AK 47 Chaos B, 1. BA Liga) trest splnený počas dohrávky kola – hráč uvoľnený + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • ostatné:
 • DK zaevidovala podnet FOFO Bratislava WB1984, rozhodla ako je uvedene v UDK3
 • UDK3 – DK námietke vyhovela a znižuje trest hráčovi Gagič Nikola o 2 súťažné stretnutia.

disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 23.03.2022 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.