Úradná správa č. 24 2021/2022


24.04.2022 18:02 úradná správa

Úradná správa č. 24 - 2021/2022

Zo dňa 015.04.2022

 

Výkonný výbor:

Oznamuje:

 • Termín na prihlásenie družstiev do súťaže ročník 2022/2023 je do 15.05.2022. Prihláška zaslaná elektronicky, ako formulár.

Športovo-technická komisia.

Nariaďuje:

 • zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.24 zo dňa 13.04.2022

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK vyhovela namietkám mužstiev 1. FC Pressburg (A) a FOFO Bratislava WB 1984 (A) a žiada GS o vrátenie poplatku 30 €

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U452: Greško Ivan (United,2. BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • ostatné:
 • U454: Andruska Csaba (Apollo OZCH Slovnaft, L40 liga) vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie +HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1c DO podľa DP čl. 48/2b + čl. 19/1 pozastavenie výkonu športu, pozastavenie výkonu funkcie, zákaz vstupu do šatní, technickej zóny a priestorov vyhradených pre delegované osoby na 3 mesiace s prerušením (dátum sa upresní po zverejnení rozpisu súťaže 2022/2023) a pokuta 30 eur + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U455: Kačinec Michal (AFC Horden, 1.BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U453: Hruška Miloš (Namana, L 40 liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

 

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 20.04.2022 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.