Úradná správa č.26 2021/2022


22.05.2022 17:19 úradná správa

Úradná správa č. 26 - 2021/2022

Zo dňa 20.05.2022

 

Výkonný výbor:

Oznamuje:

 • Konferencia SF-BA sa uskutoční 31.05.2022 utorok v aule Dom športu o 18:00
 • Večer Futsalistov sa bude konať 03.06.2022 piatok Machnáč

Predpokladaný program konferencie:

1.Otvorenie a správa mandatára

2.Schvaľovanie skrutátorov (sčítavanie hlasov) a overovateľov zápisnice.

3.Schvaľovanie programu konferencie SF-B

4.Správa o činnosti prezidenta a VV SF-B od poslednej konferencie

5.Správa o hospodárení za obdobie od poslednej konferencie

6.Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SF-B

7.Správa kontrolóra SF-B

8.Schvaľovanie rozpočtu na nový hospodársky rok 2022/2023, RS

9.Voľba člena VV SF-BA (6)

10. Voľba delegátov SF-B (9) 2.SFL (2) na konferenciu SF

11.Diskusia a Rôzne 

12.Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SF-B

13.Ukončenie

 

Športovo-technická komisia.

Nariaďuje:

 • zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

Kontumuje:

Botafogo (40) - FC Semic (40)    5 : 0   ŠH FTVŠ      2022-05-15 11:30:00

Poplatok 30.-€ podľa RS (FC Semic)

Ovečky - FPV 23    5 : 0   ŠH FTVŠ      2022-05-15 14:50:00

Poplatok 60.-€ podľa RS (FPV 23)

FOFO Bratislava WB 1984 (B) - Fresh and Funny      5 : 0   2022-05-28 10:40:00

Poplatok 60.-€ podľa RS (po 30.- obe družstvá)

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.26 zo dňa 04.05.2022

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • U457: Grečnár Adam (AK 47Chaos (B), 1. BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • U460: Michniewicz Lukáš ( FC Rusovce, 1. BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U458: Kozmel Daniel (AK 47Chaos (B), 1. BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U461: Hrica Lukáš (FC BPN EB (B), 2. BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • ostatné:
 • U459: Kardoš Michal (Fresh and Funny, 1.BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 11.05.2022 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.26 zo dňa 18.05.2022

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • U462: Tesák Branislav (SF Festglas 40, Liga 40) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • U463: Kozmer Mário (Futsal Club Matador 40, Liga 40) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U465: Kolomy Matej (Dobráklima.sk, 2. BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • ostatné:
 • U464: Malovec Michal (AK Vorvaňe, 2.BA liga) vylúčený za HNS voči súperovi. Porušenie DP čl. 47/1a DO podľa DP čl. 47/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U465: Kolomy Matej (Dobráklima.sk, 2. BA liga) vylúčený za HNS voči súperovi. Porušenie DP čl. 47/1a DO podľa DP čl. 47/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie; spolu 2 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 25.05.2022 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.