Úradná správa č.6 2022/2023


11.11.2022 16:26 úradná správa

Úradná správa č. 6 - 2022/2023

Zo dňa 11.11.2022

 

Výkonný výbor:

Schválil:

ZOZNAM ROZHODCOV: Fischer, Trnka, Sliš, Bohun, Nagy, Červeň, Martanovič P,

Velmovský, Bublávek, Kočický, Martiš, Drozdík, Prochácka, Hanzel, Martanovič T, Čuhár.

Športovo-technická komisia.

Schválila:

Odklad stretnutia: Tehelné Pole – MFP 1.kolo, poplatok 75.-€ podľa RS (Tehelné pole)

FK Inter Bratislava (A) 6.11.2022- poplatok 5.-€ zapožičanie rozlišovačiek 

Matadors 6.11.2022 - poplatok 5.-€ zapožičanie rozlišovačiek  

AK Vorvane 4.11.2022 - poplatok 5.-€ zapožičanie rozlišovačiek  

Nariaďuje:

 • Povinnosť kapitána a vedúceho družstva kontrolovať zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia. ( prípadná žiadosť zmeny zápisu stretnutia bude posúdená ŠTK a spoplatnená poplatkom 5.-€)
 • Povinnosť mať zadanú nomináciu na stretnutia minimálne 30 minút pred stretnutím podľa RS (úplná nominácia pri stolíku časomiery bude spoplatnená poplatkom 10.-€)

Upozorňuje:

Úhradu štartovného je možné realizovať v 2 variantoch:

 1. a) Úhrada na 2 splátky s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 15.10.2022
 2. b) Úhrada na 5 splátok so 7% navýšením z celkovej výšky štartovného s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 30.09.2022, 3) 30.11.2022, 4) 31.01.2023 a 5) 28.02.2023

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.6 zo dňa 09.11.2022

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U481: Gubečka Viktor (FK Inter Bratislava(A), 2 SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • ostatné:
 • U479: Gábriš Igor (Semic Old, Liga 40) vylúčený za HNS voči súperovi. Porušenie DP čl. 49/1a DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U478: Prskavec Ľuboš (Noavista, Liga 40) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U480: Jablonický Marek (FC Semic, Liga 40) vylúčený za HNS voči súperovi. Porušenie DP čl. 49/1a DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 16.11.2022 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.