Úradná správa č.10 2022/2023


09.12.2022 16:18 úradná správa

Úradná správa č. 10 - 2022/2023

Zo dňa 09.12.2022

 

Výkonný výbor:

Športovo-technická komisia.

Schválila:

Odklad:

Kojoti – PROSUM 2022-12-09 20:50:00, poplatok 75.- € podľa RS (Kojoti)

1.FC Pressburg (B) - Green Team 2022-12-10 13:10:00, poplatok 75.- € podľa RS (Green Team)

Nariaďuje:

 • Povinnosť kapitána a vedúceho družstva kontrolovať zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia. ( prípadná žiadosť zmeny zápisu stretnutia bude posúdená ŠTK a spoplatnená poplatkom 5.-€)
 • Povinnosť mať zadanú nomináciu na stretnutia minimálne 30 minút pred stretnutím podľa RS (úplná nominácia pri stolíku časomiery bude spoplatnená poplatkom 10.-€)

Upozorňuje:

Úhradu štartovného je možné realizovať v 2 variantoch:

 1. a) Úhrada na 2 splátky s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 15.10.2022
 2. b) Úhrada na 5 splátok so 7% navýšením z celkovej výšky štartovného s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 30.09.2022, 3) 30.11.2022, 4) 31.01.2023 a 5) 28.02.2023

 

Poplatok rozlišovačky:

FC Tifosi 3.12.2022 5.-€

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.10 zo dňa 07.12.2022

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • U487: Grečnár Adam (AK47 Chaos B, 1. BA-Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U490: Petro Martin (Čekan Mekenroff 1897 A, 2 SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl.
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U486: Dobrev Štefan (Tehelné Pole, 2. BA-Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U489: Omasta Emil (Racing Club, 1. BA-Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • ostatné:
 • U493: Tichy Alan (BPN PFA 94 C, 1. BA-Liga) vylúčný za HNS voči súperovi. Porušenie DP čl. 49/1a DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U488: Szelepcsényi Karol (Festglas, 1. BA-Liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U491: Kozmer Ladislav (Futsal Club Matador, Liga 40) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 49/1d DO podľa DP čl. 49/2d pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 14.12.2022 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.