Úradná správa č.12 2022/2023


19.01.2023 19:36 úradná správa

Úradná správa č. 12 - 2022/2023

Zo dňa 19.01.2023

 

Výkonný výbor:

Športovo-technická komisia.

Schválila:

Odklad:

Nariaďuje:

 • Povinnosť kapitána a vedúceho družstva kontrolovať zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia. ( prípadná žiadosť zmeny zápisu stretnutia bude posúdená ŠTK a spoplatnená poplatkom 5.-€)
 • Povinnosť mať zadanú nomináciu na stretnutia minimálne 30 minút pred stretnutím podľa RS (úplná nominácia pri stolíku časomiery bude spoplatnená poplatkom 10.-€)

Upozorňuje:

Úhradu štartovného je možné realizovať v 2 variantoch:

 1. a) Úhrada na 2 splátky s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 15.10.2022
 2. b) Úhrada na 5 splátok so 7% navýšením z celkovej výšky štartovného s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 30.09.2022, 3) 30.11.2022, 4) 31.01.2023 a 5) 28.02.2023

 

Poplatok rozlišovačky:

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.12 zo dňa 21.12.2022

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • ostatné:
 • U498: Jakubík Oskar (Tehelné Pole, 2 BA-Liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U496: Joščák Peter (Tehelné Pole, 2 BA-Liga) vylúčený za HNS voči súperovi v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1a DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia. Porušenie DP čl. 50/1a DO podľa DP čl. 50/2a pozastavebie výkonu športovej činnosti na 6 týždňov. Súbežný trest platí do 21.02.2023 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U497: Berec Martin (MFP, 2 BA-Liga) vylúčený za HNS voči súperovi v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1a DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia. Porušenie DP čl. 50/1a DO podľa DP čl. 50/2a pozastavebie výkonu športovej činnosti na 6 týždňov. Súbežný trest platí do 21.02.2023 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.12 zo dňa 18.01.2023

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

 

 • DK zaevidovala namietku – Rehab Klinik Baraberi a rozhodla ako je uvedené v UDK 2

 

 • DK a RK na základe analýzy videozáznamu zo zápasu Rehab Klinik Baraberi vs FCK Minimax Bratislava (A) prekvalifikovali žk – Roman Adámik (FCK Minimax Bratislava (A)) na čk ako je uvedené v U503.

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  U504: Ondrejka Simon (FCK Minimax Bratislava, 2. SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U500: Lovecký Tomáš (Kojoti, BA-Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • ostatné:
 • U499: Podrazil Marián (FK Šport Bratislava, 2. SFL ) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U501: Turňa Matej (Rehab Klinik Baraberi, 2. SFL) vylúčený za HNS voči súperovi v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1b DO podľa DP čl. 49/2b pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U502: Jurík Richard (FCK Minimax Bratislava A, 2. SFL) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1a DO podľa DP čl. 48/2a pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U503: Adámik Roman (FCK Minimax Bratislava, 2. SFL) vylúčený za zakázanú hru v súboji o loptu vykonaný nadmernou silou. Porušenie DP čl 45/1 DO podľa DP čl 45/2a pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U505: Grendár Martin (FOFO Bratisalva WB 1984 A, S.SFL) vykázaný z technickej zóny ako asistent trénera za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1c DO podľa DP čl. 48/2b pozastavenie športovej činnosti, pozastavenie funkcie asistenta, zákaz vstupu do šastní, technickej zóny a priestorov pre delegované osoby na tri týždňe a pokuta 20€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • UDK2 - námietku mužstva Rehab Klinik Baraberi DK neprijala na základe vyjadrenia delegovaných osôb.

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 25.01.2023 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.