Úradná správa č.14 2022/2023


04.02.2023 13:39 úradná správa

Úradná správa č. 14 - 2022/2023

Zo dňa 03.02.2023

 

Výkonný výbor:

Športovo-technická komisia.

Schválila:

Odklad:

SFC Silver Ružinov - MFP 2023-02-03 21:40:00, poplatok 75.-€ (SFC Silver Ružinov) podľa RS.

Nariaďuje:

 • Povinnosť kapitána a vedúceho družstva kontrolovať zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia. ( prípadná žiadosť zmeny zápisu stretnutia bude posúdená ŠTK a spoplatnená poplatkom 5.-€)
 • Povinnosť mať zadanú nomináciu na stretnutia minimálne 30 minút pred stretnutím podľa RS (úplná nominácia pri stolíku časomiery bude spoplatnená poplatkom 10.-€)

Upozorňuje:

Úhradu štartovného je možné realizovať v 2 variantoch:

 1. a) Úhrada na 2 splátky s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 15.10.2022
 2. b) Úhrada na 5 splátok so 7% navýšením z celkovej výšky štartovného s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 30.09.2022, 3) 30.11.2022, 4) 31.01.2023 a 5) 28.02.2023

 

Poplatok rozlišovačky:

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.14 zo dňa 01.02.2023

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK zaevidovala žiadosť o odvolanie trestu mužstva (Rehab Klinik Baraberi, 2SFL) a rozhodla ako je uvedené v UDK4
 • DK zaevidovala žiadosť o odvolanie trestu hráča Grendár Martin (FOFO Bratisalva WB 1984 A, 2.SFL) a rozhodla ako je uvedené v UDK5
 • DK zaevidovala ospravedlnenie hráča Grendár Martin (FOFO Bratisalva WB 1984 A, 2.SFL) a rozhodla ako je uvedené v UDK6

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U515: Beňa Kamil (FCK Minimax Bratislava A, 2. SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • U514: Petro Martin (Čekan Mekenroff 1897, 2. SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • U513: Keszegh Dušaň (FK Jozef Tiso, Liga 40) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • ostatné:
 • U512: Bodiš Rudolf (SFC Silver Ružinov, 2. BA-Liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U511: Krížek Ivan (1. FC Pressburg B, 2. BA-Liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1b DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U510: Vrábeľ Július (Ovečky, 1. BA-Liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1b DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • U509: Augustin Peter (Banana Boys, 1. BA-Liga) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1c DO podľa DP čl. 48/2b pozastavenie výkonu športu na na tri týždňe + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • UDK4 – DK odvolaniu mužstva Rebak Klinik Baraberi čiastočne vyhovuje a podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie podľa DP čl. 41/1 hráča Turňa Matej (Rehab Klinik Baraberi) dňom 2.2023 a zároveň stanovuje skúšobnú dobu podľa DP čl 41/2 do konca ročníka 2022/2023  + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • UDK5 – DK žiadosť zamieta, nakoľko odvolanie nespĺňalo náležitosti odvolania
 • UDK6 – DK na základe prijatého ospravedlnenia upúšťa od zákazu vstupu do športovej haly (FTVŠ, Dom Športu stará a nová hala) do konca aktuálnej sezóny 2022/2023 ako je uvedené v UDK3

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 08.02.2023 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.