Úradná správa č.15 2022/2023


09.02.2023 21:44 úradná správa

Úradná správa č. 15 - 2022/2023

Zo dňa 09.02.2023

 

Výkonný výbor:

Športovo-technická komisia.

Žiada :

 • O okamžité uhradenie zvyšku štartovného kluby: Fresh and Funny, FPV 23, Beija Flor FC, Hviezda DVS, Tehelné Pole, FK Jozef Tiso (40), Noavista (40) – do pondelka 13.02.2023 pripísané v prospech účtu SF-BA.
 • Informuje, že v opačnom prípade zhoria nasledovné opatrenia : kontumácia stretnutia, pozastavenie členstva a športovej činnosti a postúpenie na DK SF-BA

Nariaďuje:

 • Povinnosť kapitána a vedúceho družstva kontrolovať zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia. ( prípadná žiadosť zmeny zápisu stretnutia bude posúdená ŠTK a spoplatnená poplatkom 5.-€)
 • Povinnosť mať zadanú nomináciu na stretnutia minimálne 30 minút pred stretnutím podľa RS (úplná nominácia pri stolíku časomiery bude spoplatnená poplatkom 10.-€)

Upozorňuje:

Úhradu štartovného je možné realizovať v 2 variantoch:

 1. a) Úhrada na 2 splátky s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 15.10.2022
 2. b) Úhrada na 5 splátok so 7% navýšením z celkovej výšky štartovného s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 30.09.2022, 3) 30.11.2022, 4) 31.01.2023 a 5) 28.02.2023

 

Komisia rozhodcov:

Žiada:

 • delegované osoby na správny popis osobných trestov, najmä ČK

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.15 zo dňa 08.02.2023

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK zaevidovala žiadosť o zníženie trestu hráčov mužstva FCK Minimax Bratislava 2. SLF Roman Adámik a Richard Jurík a rozhodla ako je uvedené v UDK7

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U520: Viktorín Marek (Loosers, 2. BA-Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • ostatné:
 • U519: Toth Stefan (FC Rusovce, 1. BA-Liga) vylúčený za HNS voči súperovi v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1b DO podľa DP čl. 49/2b pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U518: Klein Marek (PROSUM, 2. BA-Liga) vylúčený za zakázanú hru v súboji o loptu. Porušenie DP čl. 45/1 DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • UDK7 – DK žiadosti vyhovuje a upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 15.02.2023 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.