Úradná správa č.16 2022/2023


23.02.2023 19:55 úradná správa

Úradná správa č. 16 - 2022/2023

Zo dňa 23.02.2023

 

Výkonný výbor:

Športovo-technická komisia.

Kontumuje :

FC 5ržalka - MFP   14 2023-02-05  5:0, poplatok podľa RS 60.-€ (MFP)

MFP - 1.FC Pressburg (B) 0 : 16  2023-02-11, poplatok podľa RS 30.-€ (MFP), výsledok ostáva v platnosti. (nedohratie stretnutia)

Žiada :

Nariaďuje:

 • Povinnosť kapitána a vedúceho družstva kontrolovať zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia. ( prípadná žiadosť zmeny zápisu stretnutia bude posúdená ŠTK a spoplatnená poplatkom 5.-€)
 • Povinnosť mať zadanú nomináciu na stretnutia minimálne 30 minút pred stretnutím podľa RS (úplná nominácia pri stolíku časomiery bude spoplatnená poplatkom 10.-€)

 

Upozorňuje:

POZOR 28.02.2023 posledný deň úhrady štartovného.

Úhradu štartovného je možné realizovať v 2 variantoch:

 1. a) Úhrada na 2 splátky s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 15.10.2022
 2. b) Úhrada na 5 splátok so 7% navýšením z celkovej výšky štartovného s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 30.09.2022, 3) 30.11.2022, 4) 31.01.2023 a 5) 28.02.2023

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.16 zo dňa 22.02.2023

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • U522: Hipki Juraj (AK Vorvane,1.BA-Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • ostatné:
 • U521: Jakubík Oskar (Tehelné Pole, 2. BA-Liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U526: Kunzo Radoslav (FC Semic, Liga 40) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U524: Szalacsi Lukáš (AK Vorvane, 1. BA-Liga) vylúčený za HNS voči súperovi v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1a DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U525: Tirpák Tomáš (FPV23, 1. BA-Liga) vylúčený za HNS voči súperovi v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1a DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.