Úradná správa č.18 2022/2023


10.03.2023 14:58 úradná správa

Úradná správa č. 18 - 2022/2023

Zo dňa 10.03.2023

 

Výkonný výbor:

Športovo-technická komisia.

Uzavrie dnes možnosť prihlásiť sa do Bratislavského pohára

Kontumuje :

Green Team - MFP 5 : 0   16 2023-03-04, poplatok 60.-€ podľa RS (MFP)

Žiada :

Nariaďuje:

 • Povinnosť kapitána a vedúceho družstva kontrolovať zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia. ( prípadná žiadosť zmeny zápisu stretnutia bude posúdená ŠTK a spoplatnená poplatkom 5.-€)
 • Povinnosť mať zadanú nomináciu na stretnutia minimálne 30 minút pred stretnutím podľa RS (úplná nominácia pri stolíku časomiery bude spoplatnená poplatkom 10.-€)

 

Upozorňuje:

POZOR 28.02.2023 bol posledný deň úhrady štartovného.

Úhradu štartovného je možné realizovať v 2 variantoch:

 1. a) Úhrada na 2 splátky s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 15.10.2022
 2. b) Úhrada na 5 splátok so 7% navýšením z celkovej výšky štartovného s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 30.09.2022, 3) 30.11.2022, 4) 31.01.2023 a 5) 28.02.2023

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.18 zo dňa 08.03.2023

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK zaevidovala odvolanie mužstva (FC Rusovce, 1. BA-Liga) a rozhodla ako je uvedené v UDK 9

 

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  U530: Perniš Martin (AFK Staré Mesto, 2. BA-Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13, trest už vykonaný 04.03.2023
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • ostatné:
 • U531: Verdun Filip (AK 47 Chaos , 2 SFL) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1a DO podľa DP čl. 48/2a pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • UDK 9: DK odvolaniu mužstva FC Rusovce čiastočne vyhovuje a podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie podľa DP čl. 41/1 hráča Štefan Toth (FC Rusovce) dňom 3.2023 a zároveň stanovuje skúšobnú dobu podľa DP čl 41/2 do konca ročníka 2022/2023  + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 15.03.2023 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.