Úradná správa č.5 2023/2024


11.10.2023 06:07 úradná správa

Úradná správa č. 5 - 2023/2024

Zo dňa 06.10.2023

 

Výkonný výbor:

Oznamuje:

Dňa 29.9.2023 uplynul termín 2/5 splátky, kluby ktoré platia na pätiny nech uhradia svoje záväzky do 13.10.2023 v opačnom prípade im bude pozastavená činnosť.

Dňa 15.10.2023 je termín splátky 2/2, žiadame kluby aby svoje záväzky vyrovnali do uvedeného termínu.

 

Športovo-technická komisia.

Oznamuje:

Odklad stretnutia:

Green Team – Ovečky  2023-10-07 14:50:00, poplatok podľa RS 95.-€ (Ovečky)

 

V technickej zóne sa môžu nachádzať len osoby uvedené v zápise o stretnutí.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.04 zo dňa 04.10.2023

DK:

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

  • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
  • U555: Vážan Maroš (Čekan Mekenroff 1897, 2SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
  • ostatné:
  • U554: Zorňan Ján (Green Team, 2. BA-Liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
  • U553: Šaly Ján (Tehelné Pole, 2. BA-Liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 11.10.2023 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.