Úradná správa č.7 2023/2024


20.10.2023 14:55 úradná správa

Úradná správa č. 7 - 2023/2024

Zo dňa 20.10.2023

 

Výkonný výbor:

Oznamuje:

Dňa 15.10.2023 je termín splátky 2/2, žiadame kluby aby svoje záväzky vyrovnali do uvedeného termínu.

Nevidujeme k dnešnému dňu splátky nasledovných družstiev: FC Rusovce, White Boys, Engerau boys B, ŠK Račišdorf, SFC Silver Ružinov, Loosers, AFK Staré Mesto,  HSP Hemerhoidi, Tehelné Pole, Dimitrovka, FK Šport Bratislava, Preators Bratislava, Engerau Boys A, Noavista, Futsal Club Matador.

 

Športovo-technická komisia.

Oznamuje:

Vyššie uvedeným klubom zastavuje športovú činnosť od pondelka 23.10.2023 do obdobia uhradenia svojich záväzkov na štartovnom. Zápasy na 3.11. až 05.11.2023 budú vylosované, ale v prípade neuhradenia štartovného do 2.11.2023 pripísané na účet SF-BA následne kontumované.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.07 zo dňa 18.10.2023

DK:

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

  • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
    + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
  • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
  • U559: Peter Mizner (Lišiaci, 2 BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
  • ostatné:

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 25.10.2023 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.