Úradná správa č.9 2023/2024


17.11.2023 16:08 úradná správa

Úradná správa č. 9 - 2023/2024

Zo dňa 17.11.2023

 

Výkonný výbor:

Oznamuje:

 

Športovo-technická komisia.

Kontumuje :

HSP Hemerhoidi - United  5:0  9.kolo  2023-11-17 21:50:00, poplatok 60.-€ (United)

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.09 zo dňa 15.11.2023

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U563: Branislav Soldán (AK47 Chaos, 2 SFL Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
 • ostatné:
 • U564: Csaba Andruska (Apollo Ozch Slovnaft, Liga 40) vylúčený za HNS voči súperovi. Porušenie DP čl. 49/1a DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
 • U565: Michal Ščasny (Rehab Klinik Baraberi, Liga 40) vylúčený za HNS voči súperovi. Porušenie DP čl. 47/1b DO podľa DP čl. 47/2b pozastavenie výkonu športu na 2 týždne + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 22.11.2023 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.