Úradná správa č.12 2023/2024


08.12.2023 16:00 úradná správa

Úradná správa č. 12 - 2023/2024

Zo dňa 08.12.2023

 

Výkonný výbor:

 

 

Športovo-technická komisia.

Kontumuje :

Relax - Rehab Klinik Baraberi      0 : 5   9.kolo           2023-12-01 20:45:00, poplatok 60.-€ podľa RS (Relax)

Praetors Bratislava - Pinerola Minimax Academy (B)  5 : 0   9.kolo           2023-12-02 19:30:00, bez pokuty, neoprávnený štart hráča Leonardo Asher De Souza.

 

Pozastavuje športová činnosť od 11.12.2023.

Klubom, ktoré majú dlh na štartovnom  - Beija Flor FC, FC Rusovce, Engerau BPN Boys (B), ŠK Račišdorf, Huriccanes, AFK Staré Mesto, Tehelné pole, FK Šport Bratislava, Engerau BPN Boys (A), Futsal Club Matador 40

Žiada úhradu do 15.12.2023 do 12:00 pripísané na účet SF-BA, v opačnom prípade bude nasledujúci zápas kontumovaný.

 

 

Žiada:

Vedúcich klubov z družstvami A, B, C prípadne D o zvýšenú nominácie hráčov na stretnutie kontrolu s ohľadom na vzťah hráča k súpiske A, B, C prípadne D, podľa SP SF-BA článok 39.

 

Členov realizačných tímov, aby sa v stretnutí pohybovali len v technickej zóne a vyjadrovali sa slušne, vzhľadom na nahrávanie videí.

Žiada delegované osoby o prísnu kontrolu a trestanie vyššie uvedených priestupkov voči členom realizačných tímov.

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.12 zo dňa 06.12.2023

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK zaevidovala žiadosť klubu Apollo OZCH Slovnaft a rozhodla ako je uvedené v UDK 6
 • DK zaevidovala ŠTK o kontumovaní zápasu Pinerola Minimax Academic B a rozhodla ako je uvedené v UDK7
 • DK zaevidovala preklasifikovanie ŽK na ČK od RK a rozhodla ako je uvedené v U574

 

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U570: Golej Kristian (FC Rusovce, 1. BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
 • ostatné:
 • U571: Dzvonik Michal (FC Rusovce, 1. BA Liga) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1a, DO podľa DP čl. 48/2a pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U572: Pribilinec Juraj (Pinerola Minimax Academy B, 2. SFL) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1a, DO podľa DP čl. 48/2a pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U573: Bartovič Dušan (Hurricanes, Liga 40) vylúčený za telesné napadnutie súpera. Porušenie DP čl. 49/1c DO podľa DP čl. 49/2c pozastavenie výkonu športu na 12 mesiacov s prerušením (dátum sa upresní po zverejnení rozpisu sútaže 2024/2025), zákaz vstupu do šatní, technickej zóny a priestorov pre delegované osoby a športových hál v čase súťažných podujatí riadených SF BA a pokuta 100€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U574: Martinkovič Adrián (Wild Boys, Liga 40) DK na základe rozhodnutia RK preklasifikováva ŽK na ČK. Vylúčený za HNS voči súperovi porušenie DP čl. 47/1b DO podľa DP čl. 47/2b, pozastavenie výkonu športu na 2 týždne + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • UDK7: Čerňanský Matej (Pinerola Minimax Academy B, 2. SFL) za neoprávnený štart hráča, porušenie DP čl. 53/1 DO podľa DP čl. 53/3a pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • UDK6: DK žiadosti klubu Apollo OZCH Slovnaft nevyhovuje 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 13.12.2023 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.