Úradná správa č.13 2023/2024


15.12.2023 19:13 úradná správa

Úradná správa č. 13 - 2023/2024

Zo dňa 15.12.2023

 

Výkonný výbor:

Neschválil návrh generálneho sekretára o zmene hodnotenia rozhodcu, prechod z delegáta na vedúceho klubu.

 

Športovo-technická komisia.

Kontumuje :

 

Uvoľňuje športovú činnosť klubom

Klubom, ktoré majú dlh na štartovnom  - Beija Flor FC, Tehelné pole,  Fresh and Funny

Žiada úhradu do 18.12.2023 pripísané na účet SF-BA, v opačnom prípade budú zápasy  kola 15.12. – 17.12. kontumované.

 

Žiada:

Vedúcich klubov z družstvami A, B, C prípadne D o zvýšenú nominácie hráčov na stretnutie kontrolu s ohľadom na vzťah hráča k súpiske A, B, C prípadne D, podľa SP SF-BA článok 39.

 

Členov realizačných tímov, aby sa v stretnutí pohybovali len v technickej zóne a vyjadrovali sa slušne, vzhľadom na nahrávanie videí.

Žiada delegované osoby o prísnu kontrolu a trestanie vyššie uvedených priestupkov voči členom realizačných tímov.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.13 zo dňa 13.12.2023

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK zaevidovala žiadosť klubu Wild Boys a rozhodla ako je uvedené v UDK 8

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U575: Bohmer Michal (Rehab Klinik Baraberi, 2 SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
 • U576: Petro Martin (Čekan Mekenroff 1897, 2 SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
 • U579: Lipták Ľubomír (SFC Silver Ružinov, 2 BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
 • ostatné:
 • U577: Bukovič Michal (Slovmatic FOFO 1984, Liga 40) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • U578: Kovačič Branko (Tonic, Liga 40) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1a, DO podľa DP čl. 48/2a pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • UDK8: DK odvolanie klubu Wild Boys zamieta a postupuje na odvolaciu komisiu

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 20.12.2023 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.