Úradná správa č. 15


23.07.2018 05:54 úradná správa

Úradná správa SF-B č.15/2017-2018

zo dňa 19.01.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- vylosovanie Bratislavského pohára 2017/2018

1.kolo 02.03.2018 o 20:10 hod. hala FTVŠ:

1) FCK Minimax Bratislava - AFK Staré Mesto

 

Štvrťfinále 11.03.2018 od 16:30 hod. – 20:00 hod. hala FTVŠ:

2) FC Chaos AK 47 vs Ovečky

3) Praetors Bratislava vs Arsenal EC

4) Semic Bratislava vs FK Šport Bratislava

5) Rehab Klinik Baraberi vs víťaz 1)

 

Semifinále 29.03.2018 o 20:30 hod. a 21:20 hod.:

6) víťaz 2) vs víťaz 3)

7) víťaz 4) vs víťaz 5)

 

o 3. miesto 19.04.2018 o 19:15 hod. hala Hant Arena:

8) prehra 6) vs prehra 7)

 

Finále 19.04.2018 o 20:30 hod. hala Hant Arena:

9) víťaz 6) vs víťaz 7)

 

V prípade zmeny termínov resp. haly budú kluby včas informované

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

UDK_23: UFT Mellivora Capensis - 60€ na základe Úradnej správy SF-B č.08/2017-2018 zo dňa 10.11.2017 (pôvodná splatnosť 24.11.2017).

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 24.01.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U50: Csino Denis (FSC Velmáci „B“ – 2.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.

- ostatné:

 

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.13/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 02.02.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.