Úradná správa č.21 2023/2024


02.03.2024 07:44 úradná správa

Úradná správa č. 21 - 2023/2024

Zo dňa 01.03.2024

 

Výkonný výbor:

 

Športovo-technická komisia.

Kontumuje:

Tonic 40 (40) - Apollo OZCH Slovnaft (40)       5 : 0   2.kolo 2024-02-25, z dôvodu narušenia riadneho priebehu stretnutia hráčom Apollo OZCH Slovnaft.

 

Informuje:

Odložené stretnutia Liga 40 1.kolo nadstavby budú nalosované v rámci ďalšieho riadneho kola, takisto odložené stretnutie 2.Liga a odložené stretnutia 2.SFL bratislava budú nalosované v rámci 5.kola nadstavby.

 

2.Kolo Bratislavského pohára plánuje nalosovať na piatok 29.3.2024.

 

Žiada:

Vedúcich klubov z družstvami A, B, C prípadne D o zvýšenú nominácie hráčov na stretnutie kontrolu s ohľadom na vzťah hráča k súpiske A, B, C prípadne D, podľa SP SF-BA článok 39.

 

Členov realizačných tímov, aby sa v stretnutí pohybovali len v technickej zóne a vyjadrovali sa slušne, vzhľadom na nahrávanie videí.

Žiada delegované osoby o prísnu kontrolu a trestanie vyššie uvedených priestupkov voči členom realizačných tímov.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.21 zo dňa 28.02.2024

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK zaevidovala žiadosť klubu White Boys o zníženie trestu hráča Miloš Wojčiak a rozhodla ako je uvedené v UDK 9

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U608: Chudnov Andrii (Beija Flor FC, 1. BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
 • U611: Šimkovič Matej (Rehab Klinik Baraberi, Liga 40) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
 • ostatné:
 • U609: Cséfalvay Ján (FPV 23, 1. BA Liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • U610: Andruska Csaba (Apollo OZCH Slovnaft, Liga 40) vylúčený za telesné napadnutie súpera na hracej ploche a v areáli štadióna. Porušenie DP čl. 49/1c DO podľa DP čl. 49/2c pozastavenie výkonu športu, športovej činnosti a funkcie na 24 mesiacov, porušenie DP čl. 50/1b DO podľa DP čl. 50/2b pozastavenie výkonu športu, športovej činnosti a funkcie na 12 mesiacov s prerušením (dátum sa upresní po zverejnení rozpisu sútaže 2024/2025), zákaz vstupu do šatní, technickej zóny a priestorov pre delegované osoby a športových hál v čase súťažných podujatí riadených SF BA a pokuta 100€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • UDK9: DK žiadosti vyhovuje a uvolňuje hráča Miloša Wojčiaka k dátumu 28.02.2024
 • - disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 06.03.2024 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.