Úradná správa č.22 2023/2024


15.03.2024 16:17 úradná správa

Úradná správa č. 22 - 2023/2024

Zo dňa 15.03.2024

 

Výkonný výbor:

 

Športovo-technická komisia.

Kontumuje:

 

Informuje:

 

2.Kolo Bratislavského pohára sa odohrá piatok 05.04.2024.

 

Žiada:

Vedúcich klubov z družstvami A, B, C prípadne D o zvýšenú nominácie hráčov na stretnutie kontrolu s ohľadom na vzťah hráča k súpiske A, B, C prípadne D, podľa SP SF-BA článok 39.

 

Členov realizačných tímov, aby sa v stretnutí pohybovali len v technickej zóne a vyjadrovali sa slušne, vzhľadom na nahrávanie videí.

Žiada delegované osoby o prísnu kontrolu a trestanie vyššie uvedených priestupkov voči členom realizačných tímov.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.22 A zo dňa 06.03.2024

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK zaevidovala požiadavku VVk poznámke v transparentnom účte Christián Stankovič (AK Vorvane, 1 BA Liga) a rozhodla ako je uvedené v UDK10

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • U612: Pavol Holub (AFK Staré Mesto, 2 BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U613: Oskar Jakubík (Tehelné Pole, 2 BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
 • ostatné:
 • U614: Oskar Jakubík (Tehelné Pole, 2 BA Liga vylúčený za hns voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl.48/1a. DO podľa DP čl. 48/2a pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • UDK10: Christián Stankovič (AK Vorvane, 1 BA Liga) DK udeluje pokutu 150 € za porušenie DP čl. 65 a pozastavenie výkonu športu a športovej činnosti, zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, priestorov pre delegované osoby a športových hál v čase riadených SF BA do konca aktuálnej sezóny 2023/2024 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.22 B zo dňa 13.03.2024

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK zaevidovala odvolanie hráča Csaba Andruska a rozhodla ako je uvedené v UDK11

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • ostatné:
 • UDK11: Andruska Csaba (Apollo OZCH Slovnaft, Liga 40) DK postupuje odvolanie hráča na odvolaciu komisiu SF-BA. Vysvetlenie zaslané e-mailom.

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 20.03.2024 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.