Úradná správa č.23 2023/2024


22.03.2024 17:38 úradná správa

 

Úradná správa č. 23 - 2023/2024

Zo dňa 22.03.2024

 

Výkonný výbor:

Schvaľuje výsledky a konečné poradie v 2.SFL Bratislava 2023/2024 a Víťazom 2.SFL Bratislava pre ročník 2023/2024 sa stáva FOFO Bratislava WB 1984.

 

Športovo-technická komisia.

Kontumuje:

 

Informuje:

Odklad stretnutia:

Pinerola Minimax Academy (D) - Green Team 2024-03-22 20:50:00, poplatok podľa RS 95.- € (Green  team)

 

Ovečky – Dimitrovka  2024-03-23 17:20:00, poplatok podľa RS 95.- € (Ovečky)

 

2.Kolo Bratislavského pohára sa odohrá piatok 05.04.2024.

 

Žiada:

Vedúcich klubov z družstvami A, B, C prípadne D o zvýšenú nominácie hráčov na stretnutie kontrolu s ohľadom na vzťah hráča k súpiske A, B, C prípadne D, podľa SP SF-BA článok 39.

 

Členov realizačných tímov, aby sa v stretnutí pohybovali len v technickej zóne a vyjadrovali sa slušne, vzhľadom na nahrávanie videí.

Žiada delegované osoby o prísnu kontrolu a trestanie vyššie uvedených priestupkov voči členom realizačných tímov.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.23 zo dňa 20.03.2024

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • U617: Juraj Hipki (AK Vorvane, 1 BA Liga)
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U619: Peter Grach (Akademik 96, 2 BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • ostatné:
 • U616: Marek Gregor (FC 5ržalka, 2 BA Liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a a DO podľa čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl.3

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 27.03.2024 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.