Úradná správa č.26 2023/2024


15.04.2024 16:33 úradná správa

Úradná správa č. 26 - 2023/2024

Zo dňa 15.04.2024

 

Výkonný výbor:

Oznamuje prihlasovanie do súťažného ročníka 2024/2025, prostredníctvom google formuláru do 26.4.2024.

Oznamuje konanie konferencie SF-BA 6.5.2024 v aule Dom športu o 18:00

Športovo-technická komisia.

Kontumuje:

FOFO Bratislava WB 1984 (B) - White Boys    5 : 0 5.kolo 2024-04-05 nedohratie stretnutia, poplatok podľa RS 30.-€ (White Boys)

FC Tifosi - Pinerola Minimax Academy (C)       5 : 0  6.kolo   2024-04-13 nenastúpenie na stretnutie, poplatok podľa RS 60.-€( Pinerola Minimax Academy (C))

SF Festglas - FOFO Bratislava WB 1984 (B)   0 : 5 6.kolo 2024-04-14 nenastúpenie na stretnutie, poplatok podľa RS 60.-€ (SF Festglas)

HSP Hemerhoidi - Tehelné Pole  5 : 0 6.kolo 2024-04-12 nenastúpenie na stretnutie poplatok podľa RS 60.-€ (Tehelné pole)

Namana (40) - Futsal Club Matador (40)         5 : 0 7.kolo 2024-04-20 nenastúpenie na stretnutie, poplatok podľa RS 60.-€ (Futsal Club Matador(40))

 

Žiada :

 

Oznamuje:

Semifinále Bratislavského pohára sa uskutoční piatok 19.04.2024

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.26 zo dňa 10.04.2024

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK zaevidovala podnet od GS a rozhodla ako je uvedené v UDK13

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U623: Chudnov Andrii (Beija Flor FC, 1. BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
 • U624: Zechmeister Marek (Banana Boys, 1. BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
 • U625: Ďuriš Vladimír (ŠK Račišdorf, 1. BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13,
 • ostatné:
 • U622: Vresilovič Dominik (FC Tifosi, 1. BA Liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • UDK13: DK bezodkladne vyzýva mužstvá Beija Flor FC, Engerau Boys o úhradu štartovného a určuje nový dátum splatnosti k 16.4.2024 inak bude postupovať podľa DP
 • - disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 17.04.2024 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.