Úradná správa č. 27 2023/2024


19.04.2024 17:05 úradná správa

Úradná správa č. 27 - 2023/2024

Zo dňa 19.04.2024

 

Výkonný výbor:

Oznamuje prihlasovanie do súťažného ročníka 2024/2025, prostredníctvom google formuláru do 26.4.2024.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGz-UYVrHyujI0BgKbXv_f_JTvorqrhvjTAkRujmR_prXQ6Q/viewform?usp=sf_link

Oznamuje konanie konferencie SF-BA 6.5.2024 v aule Dom športu o 18:00

 

Športovo-technická komisia.

Kontumuje:

FOFO Bratislava WB 1984 (B) - Engerau BPN Boys (B) 5 : 0 7.kolo 2024-04-20, neodohraté stretnutie poplatok podľa RS 60.-€ (Engerau BPN Boys (B))

Dimitrovka - FC 5ržalka     5 : 0 7.kolo 2024-04-20 neodohraté stretnutie, poplatok podľa RS 60.-€ (FC 5ržalka)

Žiada :

 

Oznamuje:

Finále Bratislavského pohára sa uskutoční piatok 03.05.2024

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.27 zo dňa 17.04.2024

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK zaevidovala požiadavku klubu Tehelné Pole (2. BA Liga) o zníženie trestu pre Oskar Jakubík a rozhodla ako je uvedené v UDK 14
 • DK nezaevidovala úhradu štartovného po výzve od klubu Beija Flor FC a rozhodla ako je uvedené v UDK 15

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • ostatné:
 • UDK15: DK udeľuje mužstvu Beija Flor FC pokutu vo výške 30€ podľa DP za neuhradené štartovné a určuje nový termín splatnosti 24.4.2024
 • UDK14: DK žiadosti klubu vyhovuje a uvoľňuje hráča od 17.04.2024
 • - disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 24.04.2024 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.