Úradná správa č.28 2023/2024


27.04.2024 08:10 úradná správa

Úradná správa č. 28 - 2023/2024

Zo dňa 26.04.2024

 

Výkonný výbor:

Schvaľuje výsledky v Lige 40 2023/2024 a konečné poradie, majstrom v Lige 40 sa stáva Semic OLD (40).

Oznamuje prihlasovanie do súťažného ročníka 2024/2025, prostredníctvom google formuláru do 29.4.2024 20:00.

Oznamuje konanie konferencie SF-BA 6.5.2024 v aule Dom športu o 18:00

Športovo-technická komisia.

Kontumuje:

Žiada :

Oznamuje:

Finále Bratislavského pohára sa uskutoční piatok 03.05.2024

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.28 zo dňa 24.04.2024

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • U627: Peter Zahradnik (Fresh and Funny, 1 BA Liga)
 • U629: Jakub Belan (ŠK Račišdorf, 1 BA Liga)
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U626: Marcel Fraňa (1.FC Pressburg (B), 2 BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • ostatné:
 • U628: Štefan Dobrev (Tehelné Pole, 2 BA Liga) vylúčený po 2 ŽK, následné HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1a DO podľa DP čl. 48/2a pozastavanie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 27.03.2024 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.