Úradná správa č. 16


22.07.2018 20:15 úradná správa

Úradná správa SF-B č.16/2017-2018

zo dňa 26.01.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- zaevidoval požiadavku družstva UFT Mellivora Capensis o odstúpenie zo súťaže riadenej SF-B a bude sa ňou zaoberať na zasadnutí VV SF-B dňa 30.01.2018.

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

RELAX (U48: Goga Michal) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.14/2017-2018 zo dňa 12.01.2018 (splatnosť 26.01.2018).

KOZMOS (U46: Čorba Juraj) - 10€ na základe Úradnej správy SF-B č.14/2017-2018 zo dňa 12.01.2018 (splatnosť 26.01.2018).

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 31.01.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U55: Michalides Erik (TJ Juhcelpub Kojoti – 2.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.

U56: Rusňák Tomáš (White boys – 2.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.

- ostatné:

 

U51: Meszaros Juraj (Dobraklima.sk – 1.BA liga) – vylúčený za telesné napadnutie súpera v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1a. DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia a pokuta 10€ + poplatok 5€ podľa RS čl.

U57: Munk Peter (FK Inter Bratislava – 2.BA liga) – vylúčený za telesné napadnutie súpera v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1a. DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia a pokuta 10€ + poplatok 5€ podľa RS čl.

U58: Fiala Dušan (Dobraklima.sk – 1.BA liga) – vylúčený za telesné napadnutie súpera v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1a. DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia a pokuta 10€ + poplatok 5€ podľa RS čl.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.13/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 08.02.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.