Úradná správa č. 17


30.07.2018 06:53 úradná správa

Úradná správa SF-B č.17/2017-2018

zo dňa 02.02.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- schválil doplnenie zoznamu športových hál o halu HANT ARÉNA, Trnavská cesta 29, 831 04 Bratislava - Nové Mesto

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

RELAX (U48: Goga Michal) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.14/2017-2018 zo dňa 12.01.2018 (splatnosť 26.01.2018). HRÁČ DEAKTIVOVANÝ V SYSTÉME.

FSC Velmáci „B“ (U50: Csino Denis) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.15/2017-2018 zo dňa 19.01.2018 (splatnosť 02.02.2018).

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 07.02.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U60: Kopča Marián (Semic Bratislava A - 2 SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl.13

- ostatné:

 

U59: Totka Martin (4 FUN Futsal Team - 2 SFL) vylúčený za zmarenie gólovej šance hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a. DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl.13

U61: Patač Tomáš (Loosers - 3. BA liga) vylúčený za sotenie do protihráča v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1a. DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.13/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 16.02.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.