Úradná správa č. 18


22.07.2018 16:15 úradná správa

Úradná správa SF-B č.18/2017-2018

zo dňa 09.02.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Kontumuje:

- na základe čl.76 bod g) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia Ligy 40, 14. kola hraného 27.01.2018 o 11:00 medzi Juve - Budweiser - Namana v pomere 5:0 v prospech družstva Namana. Družstvo Juve - Budweiser je povinné uhradiť poplatok 30€ podľa RS čl. 13

- na základe čl.76 bod b) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 2.BA ligy, 15.kola určeného na 27.01.2018 o 21:00 medzi FC Tifosi - Arantes v pomere 5:0 v prospech družstva FC Tifosi. Družstvo Arantes je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

Oznamuje:

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 14.02.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U62: Hudec Róbert (FSC Velmáci „A“- 1.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.13

U63: Chovanec Miroslav (FSC Velmáci „A“- 1.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.13

- ostatné:

 

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.18/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 23.02.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.