Úradná správa č. 19


23.07.2018 09:54 úradná správa

Úradná správa SF-B č.19/2017-2018

zo dňa 16.02.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Kontumuje:

- na základe čl.76 bod g) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 3.bratislavsej ligy, 17. kola hraného 11.02.2018 o 10:20 medzi Ovečky - MFP v pomere 5:0 v prospech družstva Ovečky. Družstvo MFP je povinné uhradiť poplatok 30€ podľa RS čl. 13

Oznamuje:

- prijal dňa 21.01.2018 a akceptuje žiadosť družstva UFT Mellivora Capensis o odstúpenie zo súťaže 3.Bratislavskej ligy po ukončení základnej časti.

Rozdelenie súťaží po ukončení základnej časti:

2.Slovenská liga – Bratislava

  1. – 10. miesto „Skupina o Majstra“,
  2. – 19. miesto „Skupina o záchranu“

1.Bratislavská liga

  1. – 10. miesto „Skupina o postup“,
  2. – 20. miesto „Skupina o záchranu“

2.Bratislavská liga

  1. – 10. miesto „Skupina o postup“,
  2. – 19. miesto „Skupina o záchranu“

3.Bratislavská liga

  1. – 9. miesto „Skupina o postup“,
  2. – 17. miesto „Skupina o záchranu“

LIGA 40

1.-6. miesto „Skupina o Majstra“,

7.-12. miesto „Skupina Nádeje“,

13.-19.miesto „Skupina Útechy“ ( „Skupina Útechy“ začne od 3.nadstavbového kola)

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

 

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 21.02.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U64: Polovka Michal (TJ Juhcelpub Kojoti - 2.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.13

U65: Kačeňák Róbert ml. (ŠK Karpatská 1983 Juniori - 1.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.13

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.19/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 02.03.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.