Úradná správa č. 20


23.07.2018 05:09 úradná správa

Úradná správa SF-B č.20/2017-2018

zo dňa 23.02.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Kontumuje:

- na základe čl.76 bod g) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 2.slovenskej ligy - Bratislava, 18. kola hraného 18.02.2018 o 18:40 medzi ŠK Račišdorf „A“ – Rehab Klinik Baraberi „A“ v pomere 5:0 v prospech družstva Rehab Klinik Baraberi „A“. Družstvo ŠK Račišdorf „A“ je povinné uhradiť poplatok 30€ podľa RS čl. 13

Oznamuje:

- po ukončení základnej časti 2.SFL BA, 1.BA, 2.BA a 3.BA je cez víkendy 02.03.2018 – 04.03.2018 a 09.03.2018 – 11.03.2018 v ligách VOĽNO.

Termín 1. kola „Skupín o postup“ a „Skupín o záchranu“ bude 16.03.2018 – 18.03.2018.

Počas VOĽNA sa budú hrať zápasy Bratislavského pohára

1.kolo 02.03.2018 o 20:10 hod. hala FTVŠ:

FCK Minimax Bratislava - AFK Staré Mesto

Štvrťfinále 11.03.2018 od 16:30 hod. – 20:00 hod. hala FTVŠ:

FC Chaos AK 47 vs Ovečky

Praetors Bratislava vs Arsenal EC

Semic Bratislava vs FK Šport Bratislava

Rehab Klinik Baraberi vs víťaz 1.kola

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA, Súmračná 27, 82102 BRATISLAVA e-mail: slovenskyfutsalbratislava@gmail.com bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

2

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 28.02.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U66: Tirpák Tomáš (FPV 23- 1.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. čl.13

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U67: Blažej Marek (Semic Bratislava „A“ – 2. SLF) + poplatok 5€ podľa RS čl.13

U68: Grach Peter (FK 03 Hostinského - 2. BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.13

- ostatné:

 

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.20/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 09.03.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.