Úradná správa č. 21


30.07.2018 06:53 úradná správa

Úradná správa SF-B č.21/2017-2018

zo dňa 16.03.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Kontumuje:

Oznamuje:

Výsledky Bratislavského pohára:

1.kolo 02.03.2018 o 20:10 hod. hala FTVŠ:

FCK Minimax Bratislava - AFK Staré Mesto 9 : 0 (4 : 0)

Štvrťfinále 11.03.2018 od 16:30 hod. – 20:00 hod. hala FTVŠ:

FC Chaos AK 47 vs Ovečky 5 : 0 kontumačne

Praetors Bratislava vs Arsenal EC 2 : 1 (1 : 0)

Semic Bratislava vs FK Šport Bratislava 3 : 1 (2 : 0)

Rehab Klinik Baraberi vs FCK Minimax Bratislava 2 : 1 pp (0 : 1)

Semifinálové dvojice:

FC Chaos AK 47 vs Praetors Bratislava 29.03.2018 20:30 ŠH FTVŠ

Semic Bratislava vs Rehab Klinik Baraberi 29.03.2018 21:20 ŠH FTVŠ

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

FPV 23 (U66: Tirpák Tomáš) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.20/2017-2018 zo dňa 23.02.2018 (splatnosť 09.03.2018).

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 21.03.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U72: Šumný Jaroslav (Arsenal EC „A“ - 2.SLF-B) + poplatok 5€ podľa RS čl. čl.13

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

U69: Joao Matos (PKE Mystery „B“ – 1.BA liga) – výlúčený po 2. ŽK následne hrubé urážky R, porušenie DP čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 mesiace do 28.4.2018 a pokuta 20€ podľa DP čl.48/2b + poplatok 5€ podľa RS čl. čl.13

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.21/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 30.03.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.